Jersey Julie Band

3. Oktober 2019 – American Rockin‘ Roots, Funk & Blues

JerseyJulie

Mehr Infos zu Jersey Julie Band unter: www.jerseyjulie.com

Z’Nacht ab 19 Uhr – Jersey Julie Band ab 20.30 Uhr

Essen 20.- CHF / Konzert 30.- CHF

Werbung